n.v. HOMES INTERNATIONAL s.a.

Brussels

Eén enkel Limburg... in 2040

Noord-Dijleland, heilige Damiaanland

De Vlämische StrasseGegevens

Auteur : Jan Van de Wouwer
Hardcover
192 pagina's
Vele kaarten, tekeningen en foto's in kleur
Datum : 2014


Prijs : 20 EUR
(+ 5 € verzendingskosten)
ISBN : 978-9-074237-38-3
KIEK OET ! EIN TIEDBOM !

Half historisch : Limburg om trots op te zijn
Half toekomstgericht : een visie naar 2040 toe in een breed kader

Dit boek dat handelt over het rijk geschiedkundig en cultureel verleden van Groot-Limburg, onder de titel “Een enkel Limburg in 2040”, draait de klok even terug en herneemt de klokslag, met galmen in 2040.
Dat Limburgers noch Hollanders, noch Vlamingen zijn, maar wel òf Nederlanders òf Belgen, wordt in dit boek ten volle bewezen. Wanneer zal men in West-Limburg radikaler durven uitkomen voor de streektaal, zoals de Luxemburgers en de Friesen dat wèl kunnen, en de Oost-Limburgers dat deden sedert 1997 ?
Onderhavig boek predikt geen oproer, integendeel brengt eerbied op voor de staatsstructuren van België en Nederland en voor hun vorstenhuizen. Wel moeten we met zijn allen kunnen evolueren.


Gegevens

Auteur : Jan Van de Wouwer
Hard cover
148 pagina's
Datum : 2009


Prijs : 18 EUR
ISBN : 2-74230-000263
In't kort :

Dit boek neemt de lezer bij de hand voor een ontdekkingstocht in de geboortestreek van Pater Damiaan. De geschiedenis van de dorpen en de monumenten evenals de cultuur en de recreatiemogelijkheden worden er geïllustreerd aan de hand van prachtige en nieuw gepubliceerde luchtfoto's.
In zakformaat is dit boek een handige en praktische handleiding (inclusief een lijst met restaurants) om mee te nemen tijdens uitstapjes in de streek.
Ontdek eveneens de verschillende organisaties via het verhaal van hun vertegenwoordigers die actief hulde brengen aan Pater Damiaan's zending.


Gegevens

Auteur : Jan van de Wouwer, Joseph Cornelissen, Karina Meeuwse, Evguenia Ravtovtich
Softcover
192 pagina's
Datum : 2004

Prijs : 32 EUR
ISBN : 2-74237-011-0
In't kort :

Zo luidt de titel van een mooi geïllustreerd boek dat de geschiedenis vertelt van een vergeten groep, de ambulante handelaren uit de Nederlanden en Westfalen die tussen de 16de en de 20ste eeuw in erg moeilijke omstandigheden hun handel hebben gedreven. Ze waren vaak bedrijvig over lange afstanden want ze verplaatsten zich tot in de Scandinavische en Baltische landen, zelfs tot in Rusland.

De "Vlämische Strasse" liep van Almelo/Osnabrück naar Flensburg/Lübeck van waaruit sommigen de reis hebben voortgezet, tot Riga en nadien, na haar stichting in 1703, tot Sint-Petersburg. Het is opvallend hoe deze leurhandelaren, die afkomstig waren uit nederige gezinnen, hun eigen bijzondere vormen van buitenlandse organisaties hadden opgericht, waarbij strikte gedragsregels werden nageleefd, die zeker tot hun ontplooiing hebben bijgedragen.

Het boek beschrijft de diverse aspecten van hun beroeps- en privéleven en zet deze in de verf aan de hand van concrete voorbeelden en talrijke illustraties.

Het gulden Middenveld 1

Het Gulden Middenveld 2

Ik was acht... toen de oorlog begonGegevens

Auteur : Jan Van de Wouwer
Softcover
286 pagina's
Datum : 2013


Prijs : 18 EUR
ISBN : 978-107423734-9
In't kort :

Het Gulden Middenveld (deel 1 - Van bevruchting tot vrucht 1816-1957) beoogt een trilogie waarvan deze eerste boek terugslaat op de familiegenen, de jeugd- en studiejaren en de tijd van de legerdienst van de schrijver, in één woord de voorbereiding op een later beroeps- en huwelijksleven.
Het gaat hiet niet louter om biografie. Ook het politieke beeld op nationaal en internationaal niveau, de vooruitgang in de wetenschap, de tenoren in kunst en muziek worden op hun hoogtepunt geschetst. Het boek brengt interessante anecdotes, meestal van jaar tot jaar humoristisch beleefd.


Gegevens

Auteur : Jan Van de Wouwer
Softcover
276 pagina's
Datum : 2014


Prijs : 18,- €
ISBN : 978-107423736-3
In't kort :

Het tweede deel van een autobiografisch trilogie, over de periode tussen 1958 en 1992. Huwelijk, beroepsleven, reizen rond de wereld, politiek,... een bijzonders bewogen leven die na de pensioen niets aan haar intensiteit zal verliezen (deel 3 in voorbereiding).


Gegevens

Auteur : Jan Van de Wouwer
Softcover
130 pagina's
Datum : 2003


Prijs : 15,- €
ISBN : 978-274237019-1
In't kort :

Een spanned en fascinered boek over de oorlog zoals die echt was voor mensen die hier leefden. De oorlog van de kleine man door de ogen van een opgroeiend kind, met de verbazing, de verwondering, de bewondering en de angst. Jan Van de Wouwer zorgde voor meer dan zeventig photo's en zeer veel kleurrijke herinneringen verteld met respect voor alle betrokkenen... zo zal er niets verloren gaan !

Illegitimus, mijn overgrootvader ?

Twee Eeuwen HouthalenGegevens

Auteur : Jan & Patrick Van de Wouwer
Hardcover
220 paginas
Datum : 2010


Prijs : 32 EUR
ISBN : 2-74237000027-0
In't kort :

Toen mijn vader mij vier jaar geleden vroeg om een tipje van de familiesluier op te lichten, zou het nooit in mijn hoofd zijn gekomen om die familiegeschiedenis in de ban te houden. Wat motiveerde mij in mijn vier jaar lang intensief archiefgesnuffel ? Op zoek gaan naar de essentie van mijn eigen familiegeschiedenis was de boodschap! Ik wou weten welke betekenis achter familienamen schuilt.

Het werd een zoeksport waarbij telkens na elk jaar een heel stuk bij elkaar werd gepuzzeld, en zulks in de meest volstrekte openheid. Het gaf mij een steeds bredere kijk op de wereld van toen, maar ook vooral op de wereld van vandaag met het inzicht dat menselijke verhoudingen niet veranderen. Ik begon na te denken over de eigen identiteit, het goede en het kwaad.

Zo was de verhouding tot het geld één van mijn interessepunten. Ik zag in dat de afkomst uit veel méér puzzelstukjes bestaat dan dat ik aanvankelijk dacht. Ik kreeg respect voor al diegenen die mij zijn voorgegaan omdat ik ontdekte hoe hard het leven toen ook al was. Neen, de familie bestaat niet uit perfecte mensen, dat leerde ik ondertussen aanvaarden. Ondanks een moeilijke start of een onvoorzienbaar noodlot gaat het leven gewoon verder.

Een les wordt getrokken : doorzettingsvermogen is de sleutel om iets van je eigen leven te maken.

Speurder Patrick Van de Wouwer


Gegevens

Auteur : Lode Franssens
Hardcover
320 Pagina's
Datum : 2013
Prijs : 30,- €